Co je Kino kabaret?

Kino kabaret je několikadenní mezinárodní filmový workshop, sdružující filmaře z celého světa s cílem produkce nízkorozpočtových, nezávislých krátkých filmů. Pod jednou střechou spolu tvoří krátké filmy jak amatérští, tak profesionální filmaři všech profesí, národností a věků s použitím minimálních finančních prostředků, zato však s nasazením velkého úsilí, kreativity a entuziasmu. Idea Kino kabaretů je postavena na kreativním přístupu, vzájemné pomoci, výměně a konfrontaci názorů, nikoli na soutěživosti.

Vlastní idea Kino kabaretu vznikla v roce 1999 v kanadském Montrealu (Kino’00). Z Montrealu se tato idea začala rychle šiřit za oceán a v současné době existuje po celém světě již více než 70 Kino skupin, které pořádají filmové workshopy a filmové projekce. Vytvořené filmy kolují na projekcích Kino kabaretů po celém světě, případně je autoři fimů přihlašují do soutěží krátkometrážních filmových festivalů a jsou k dispozici k vidění na filmovém serveru VIMEO.

Jak funguje pražský Kino kabaret?

Stačí se přihlásit, vymyslet krátký filmový projekt, který chcete realizovat, popř. se přidáte do týmu k někomu jinému. Kino kabaretu se můžete  účastnit jako režisér, scénárista, kameraman, herec, zvukař, střihač, osvětlovač, hudebník, skladatel, animátor, produkční, maskér, asistent nebo jakkoliv jinak se kreativně podílet na vzniku filmu. Pokud má režisér ambicióznější projekt a potřebuje na vytvoření filmu delší čas (čili celé 2 sessions) – i to je možné, avšak musí vedle svého hlavního filmu natočit ještě tzv. “Quickies”, čili krátký film do stopáže 1-2 min – i tyto quickies se budou promítat v kinech (během 1. projekce). Natáčení kratičkých quickies se meze nekladou, také ty můžou natáčet ostatní týmy, které mají už film hotový a zbývá jim ještě čas.

Na natočení a sestříhání filmu je pro všechny účastníky stanoven jednotný limit 60 hodin. Jedná se tedy o necelé 3 dny:
První den dopoledne se všichni účastníci shromáždí v kino labu, kde  prezentují před účastníky svůj filmový projekt včetně požadavků na doplnění svého filmového týmu z řad dalších účastníků, popř. se přidají k projektu jiného filmového týmu. Vlastní filmový projekt, stejně jako vybavení filmovou technikou není nutností, ale nespornou výhodou každého účastníka. Po úvodní prezentaci se vytvoří týmy a natáčení může začít.

Druhý a třetí den zpravidla prokračuje natáčení a probíhá postprodukce natočeného materiálu v kinolabu (lze editovat celou noc- přístup do Kinolabu je 24/7) a 3. den večer následuje projekce již hotového filmového díla v kině.

Celkově je Kino kabaret rozdělen do 2 třídenních úseků (tzv. sessions), přičemž každá session je zakončena jednou projekcí (celkem se tedy jedná o 2 projekce 3. a 6. den workshopu).

SEZNAM KINO KABARET SKUPIN VE SVĚTĚ

INFORMACE O KINO KABARETECH NA WIKIPEDII

VÝBĚR KINO KABARET FILMŮ NA DAAZO (EUROPEAN SHORT FILMS)

Máte-li jakékoliv dotazy či nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat zde.